Magic

Viet-Thanh Huynh heeft zich gespecialiseerd in wat men in vaktermen ‘mentalisme’ noemt. Vrij vertaald; het beïnvloeden en ‘lezen’ van gedachten en handelingen van de toeschouwer. Dit kan gebeuren in close-up situaties en in situaties met meerdere mensen en grotere groepen. Het heeft niks te maken met paranormale gaven maar is geheel gebaseerd op psychologische technieken zoals suggestie en hypnose. Dit gezegd hebbende, er gebeuren toch wel rare dingen...

U kunt het volgende verwachten:

*Hij laat zijn hartslag langzaam stoppen, en die
van de toeschouwer!
*Door middel van suggestie laat hij twee toeschouwers exact dezelfde handeling verrichten zonder dat deze elkaar kunnen zien.
*Hij wist het geheugen van een toeschouwer, tijdens het wissen blijft deze volledig bij bewustzijn!

En ook met een pak kaarten is hij niet te stoppen!

Hiermee heeft hij meermalen de tv en kranten gehaald.

klik hier